เซลล์หมุนเวียนอยู่ในเลือด

นักวิจัยได้ตรวจหาแหล่งกำเนิดและชนิดของมะเร็งโดยการเปรียบเทียบตัวอย่างเนื้องอกผู้ป่วย 300 รายจาก 7 แหล่งที่เป็นโรค ปอดตับอ่อนลำไส้ใหญ่ทรวงอกมะเร็งเม็ดเลือดขาวกระเพาะปัสสาวะและไตและตัวอย่างจากผู้บริจาคที่มีสุขภาพดีโดยการวิเคราะห์ DNA ที่ปราศจากเซลล์หมุนเวียนอยู่ในเลือด พลาสมา ในตัวอย่างทุกตัวอย่าง DNA พลาสม่า

ตรงกับดีเอ็นเอของเนื้องอก ทีมงานได้ขยายการวิจัยไปแล้วและได้ค้นพบและสามารถจับคู่กับเนื้องอกและตัวอย่างเลือดจากมะเร็งได้มากกว่า 700 ชนิด นอกเหนือจากห้องปฏิบัติการแล้วขั้นตอนต่อไปในการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีนี้รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเรื่องสุขภาพของประชากรที่กำลังดำเนินอยู่ในหลายประเทศซึ่งมีการเก็บตัวอย่างเลือดเป็นเวลาหลายเดือนก่อนการวินิจฉัยโรคมะเร็ง จากนั้นวิธีการนี้จะต้องได้รับการยืนยันในที่สุดในการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็ง