ความสำคัญของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัณโรค

ฆ่าวัณโรคเป็นสาเหตุการติดเชื้อชั้นนำของโลกเสียชีวิตโดยการฆ่าประมาณ 1.6 ล้านคนในปีพ. ศ. 2560 ในช่วง 200 ปีที่ผ่านมาวัณโรคอ้างว่าชีวิตของผู้คนมากกว่าหนึ่งพันล้านคนเสียชีวิตมากกว่าจากไข้มาลาเรียไข้หวัดใหญ่ไข้ทรพิษเอชไอวีโรคอหิวาตกโรคและโรคระบาดรวมกัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ชุมชนด้านสุขภาพทั่วโลกได้เพิ่มความเข้มแข็ง

และพยายามแก้ปัญหาโรคโบราณนี้รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันเพื่อการสร้างใหม่ เกี่ยวกับความพยายามในปัจจุบันเหล่านี้โดยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัณโรคและพัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อต่อสู้กับโรค แผนยุทธศาสตร์ของ NIAID เพื่อการวิจัยวัณโรคจะจัดลำดับความสำคัญของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัณโรคโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเช่นวิธีการถ่ายภาพและระบบชีววิทยาที่ทันสมัยเพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการติดเชื้อวัณโรคในบางคน รวมทั้งปัจจัยที่เป็นเจ้าภาพและจุลินทรีย์ที่ส่งผลต่อการเกิดโรควัณโรคการแพร่เชื้อและระบาดวิทยา แผนดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ให้ตรงกับการประชุมระดับสูงของสหประชาชาติว่าด้วยการยุติวัณโรค