การทดสอบโรคพิษสุนัขบ้าฉบับใหม่

การทดสอบโรคพิษสุนัขบ้าฉบับใหม่จำนวน 52 ฉบับในเดือนกันยายนตามรายงานการติดตามการติดเชื้อโดยกรมปศุสัตว์หรือร้อยละ 12.99 ของตัวอย่างที่ทดสอบ ซึ่งนับเป็นตัวเลขที่ดีที่ 18.49% นับตั้งแต่ 27 วันแรกของเดือนกันยายนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมจนพบว่ามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 1,296 ตัวหรือร้อยละ 15.3 จาก 8,472 ตัวอย่าง

ระบบตรวจติดตามการติดเชื้อโรคโรคพิษสุนัขบ้าได้รายงานว่าพบว่าในจังหวัด 54 แห่งใน 77 จังหวัดของประเทศไทยพบว่ามีโรคพิษสุนัขบ้าเป็นบวกและสุรินทร์มีอัตราความชุกสูงที่สุด กรมปศุสัตว์และกรมบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการร่วมกันตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้รับการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวจำนวน 8.39 ล้านฉบับทั่วประเทศและได้ทะลุเป้าเป้าไว้ที่ 8.24 ล้านตัวในปีนี้ ความรุนแรงของโรคติดเชื้อจากโรคพิษสุนัขบ้าลดลงถึง 20 รายและอัตราการติดเชื้อในเดือนนี้ลดลง