การจ้างพนักงานที่มีวินัยในระดับที่เหมาะสม

โรงพยาบาลเอกชนไม่ควรทำกำไรเราเพียงแค่ขอให้พวกเขามีเงินน้อยลงและใช้ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น สุพัตรายังอ้างถึงเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนบางรายที่บอกเธอว่ากำไร 10 ถึง 12 เปอร์เซ็นต์นั้นเพียงพอที่จะครอบคลุมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสิ่งอำนวยความสะดวกและการจ้างพนักงานที่มีวินัยในระดับที่เหมาะสม

กำไรของโรงพยาบาลไม่ควรเกิน 20% มันเป็นความจริงที่โรงพยาบาลเอกชนเป็นหน่วยธุรกิจและต้องทำกำไร แต่จนถึงตอนนี้ฉันได้ยินมาว่าพวกเขาทำเงินได้มากกว่า 33.7 เปอร์เซ็นต์ซึ่งสูงเกินไป รัฐบาลจะต้องก้าวเข้ามาควบคุมและเพิ่มราคา เธอกล่าวเสริมฝันศูนย์กลางการแพทย์ ‘สามารถรับรู้’ สำหรับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนอ้างว่าการควบคุมราคาจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของประเทศในการเป็นศูนย์กลางการแพทย์เธอกล่าวว่ากลุ่มของเธอไม่สนับสนุนแนวคิดของศูนย์การแพทย์เพราะมันทำให้ “บุคลากรทางการแพทย์สมองไหล” จากโรงพยาบาลของรัฐ